Logog Oppdatering fra bistandsadvokaten

Oppdatering fra Politiet

 

Informasjonen under er videresendt fra bistandsadvokat Lundin og gjengitt etter avtale med Lundin:

Det har nå gått ett år siden terrorhandlingen i Oslo sentrum, men fortsatt pågår etterforskningen av saken for fullt. Flere deler av etterforskningen er ferdigstilt, mens det gjenstår etterforskningsskritt i andre deler av saken, f.eks vitneavhør. I en sak som dette vil etterforskningen pågå helt til saken skal for retten og også under rettssaken(e). Politiet har tett dialog med statsadvokaten på saken, Sturla Henriksbø, og han uttaler i dag følgende til NRK om hvordan påtalemyndigheten ser for seg gjennomføringen av saken:

 - Vi ønsker aller helst én samlet rettsak mot alle tiltalte i saken, og det er fortsatt vår plan A. Opplysningene vi får fra Pakistan tyder på at det pågår en grundig behandling av utleveringsprosessen vår der, og at det er fremdrift. Dersom vi til høsten får bekreftet at utleveringen vil skje i løpet av 2023 vil det være naturlig å avvente beramming av saken til han er kommet, sier Henriksbø til NRK.

 - Dersom det til høsten er mulig at utleveringsprosessen kan ta vesentlig lenger tid, må vi vurdere om vi skal gjennomføre en egen rettsak mot Matapour først, og en senere rettsak mot medvirkerne når Bhatti er kommet. I så fall vil rettsaken mot Matapour kunne gjennomføres i løpet av våren 2024, sier Henriksbø.

 - Politiet nå jobber for å ferdigstille etterforskningen mot Matapour slik at det kan være mulig å vurdere tiltalespørsmålet for ham isolert, og politiet vil ha dette klart innen utgangen av august. Vi vil avvente vurderingen av tiltalespørsmålet for de som er siktet for medvirkning til handlingen til Bhatti kommer til Norge, sier Henriksbø.

 - Vi har forståelse for at det kan være ulike synspunkter på dette. Flere av de fornærmede og også Matapour selv har gitt uttrykk for et ønske om en snarlig gjennomføring av rettsaken. Samtidig kan jo det å måtte gjennomføre rettsaken i flere omganger innebære en økt belastning for de som skal vitne i saken. Dette er del av den avveiningen som vi må ta til høsten, og avgjørelsen vil bli tatt i samråd med forsvarer, retten og bistandsadvokatene, sier Henriksbø.

I løpet av sommeren vil de rettspsykiatriske sakkyndige ferdigstille sin erklæring vedrørende Matapour. Fengslingsfristen hans ble denne uken forlenget til august. Det samme gjelder en av de andre medsiktede i saken bortsett fra Bhatti.