Innmeldingsskjema

Rapporten fra Evalueringsutvalget

Utvalget ble blitt bedt om å evaluere informasjonsdeling og samhandling mellom politiet og PST, internt i politiet, samt informasjonsdeling mellom politiet og helsevesenet inklusive psykisk helsevern. Videre er utvalget bedt om å evaluere vurderinger og tiltak som ble gjort i forkant av hendelsen av gjerningspersonens kapasitet og intensjon til å gjennomføre voldelige handlinger, av politiet og av PST, og i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen. 

Utvalget er også bedt om å evaluere politiets håndtering fra første melding om hendelsen til operativ håndtering var avsluttet. Evalueringen skal omfatte politiets samhandling med andre relevante aktører som PST, helsevesenet, nasjonale beredskapsressurser og internt i Oslo politidistrikt, herunder varsling, og etablering av en felles situasjonsforståelse mellom PST og politiet- og politiets tiltak i akuttfasen. I tillegg ber mandatet om at utvalget skal evaluere politiets og PSTs kommunikasjon i tiden etter hendelsen, herunder kommunikasjonen knyttet til gjennomføring av arrangementer.

Les rapporten