Din stemme er viktig – bli medlem!

Støttegruppa 25. juni skal være en støtte og en stemme for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate 25. juni 2022.

Støttegruppa jobber for å formidle berørtes erfaringer og behov i møte med myndighetene, tjenestetilbydere og andre relevante instanser.

Støttegruppa 25. juni er en medlemsorganisasjon. Medlemsskapet er gratis. Hvert medlem styrker vår stemme i dialog opp mot myndigheter og offentligheten.