Kontakt oss

Vi gir ikke direkte psykologisk hjelp. Se vår oversikt over hjelpetelefoner hvis du trenger profesjonell hjelp i en vanskelig tid. Vennligst ikke send personsensitiv eller privat informasjon på epost.

Administrasjonen
E-post: post@tjuefemtejuni.no
Telefon: 92 92 92 25

Om organisasjonen

Støttegruppa 25. juni ble stiftet 6. mars 2023. Støttegruppa skal være en støtte og en stemme for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate 25. juni 2022.

Støttegruppa jobber for å formidle berørtes erfaringer og behov i møte med myndighetene, tjenestetilbydere og andre relevante instanser.

Støttegruppa 25. juni er en medlemsorganisasjon. Medlemsskapet er gratis. Hvert medlem styrker vår stemme i dialog opp mot myndigheter og offentligheten.

Støttegruppas vedtekter kan leses her.

Støttegruppas arbeidsprogram for 2023-2024 kan leses her.

Styret

 • Espen Evjenth

  Espen Evjenth er leder i Støttegruppa 25. juni. Espen ble selv skutt på London 25. juni 2022. Da han våknet på sykehuset skrev han et innlegg om at han håpet at denne hendelsen ikke førte til mer islamofobi, rasisme og homofobi.

  Espen er opptatt av å bygge bruer og har lang organisasjonsfaglig erfaring.

 • Gry Haugsbakken

  Gry Haugsbakken er nestleder i Støttegruppa 25. juni.

  Gry er fra Hadeland, og jobber som spesialrådgiver i LO-forbundet IE&FLT. Hun har vært aktiv i Arbeiderpartiet med mange ulike verv, og var statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet med ansvar for LHBTQI-politikk da Anette Trettebergstuen var statsråd.

 • Henning Meling

  Henning Meling er styremedlem i støttegruppa.

  Henning er utdannet psykiatrisk sykepleier, og jobber som virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon. Han har vært aktiv tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og vært med å starte Skeivt Kristent Nettverk i 2019. Henning var på uteserveringen under angrepet den 25. juni 2022.

 • Dag Kjelsaas Hotvedt

  Dag Kjelsaas Hotvedt er styremedlem i støttegruppa.

  Dag har lang fartstid som aktivist og organisasjonsmenneske. I dag er han leder for økonomi og administrasjon i Miljøstiftelsen Bellona. Han har også jobbet i Antirasistisk Senter, vært leder av Oslo Kulturnettverk og aktiv i ungdomspolitikken.

 • Cathrine Idsøe

  Cathrine Idsøe er styremedlem i støttegruppa.

  Cathrine har psykologiutdannelse, og jobber som redaksjonssjef i Tidsskrift for Den norske legeforening. Hun har hatt en rekke verv i den skeive bevegelsen de siste 30 årene, fra skeive ungdoms- og studentorganisasjoner til sentrale verv i daværende LLH (nå FRI).

 • Karl Magnus Nyeng

  Karl Magnus Nyeng er styremedlem i støttegruppa.

  Karl Magnus er fra Indreøy, og er utdannet vernepleier. De siste årene har han vært studentpolitiker på fulltid, for øyeblikket som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus. Han har vært engasjert og hatt verv både i den skeive bevegelsen, miljøbevegelsen og fagbevegelsen.

 • Helle Nyhuus

  Helle Nyhuus er styremedlem i støttegruppa.

  Helle er leder i Lektorlaget, og arbeider ved Drammen videregående skole. Hun har hatt mange ulike verv i den skeive bevegelsen siden 80-tallet, og har jobbet særlig med skeiv tematikk i kompetanseløft og læreplaner opp mot skolen. Hun sitter for øyeblikket i Rosa kompetanse skole.

 • Karin Synnøve Terjesen

  Karin Synnøve Terjesen er første vara til styret.

  Karin Synnøve er fra Tromøy utenfor Arendal. Hun er utdannet barnevernspedagog, og jobber i SiO barnehager. Karin Synnøve har vært lokalt tillitsvalgt for FO
  fellesorganisasjonen. Hun sto utenfor Per på hjørnet under angrepet 25. juni 2022.

 • Mats Kvaløy-Bjørbekk

  Mats Kvaløy-Bjørbekk er andre vara til styret.

  Mats er utdannet lektor, og jobber som rådgiver i samfunnspolitisk avdeling i Fagforbundet. Han har vært aktiv i Arbeiderpartiet i mange år, både som folkevalgt og som ansatt. Mats har tidligere hatt styreverv i Støttegruppen etter 22. juli.