Hjelpetjenester

Politi og anmeldelse

Bistandsdvokatene

Erstatning

  • Kontoret for voldsoffererstatning

    De som befant seg i området under angrepet 25. juni 2022, kan ha rett på voldsoffererstatning. Vi oppfordrer alle til å sende inn en søknad snarest mulig, og eventuelt be sin bistandsadvokat om hjelp til det.

    Nettsiden til Kontoret for voldsoffererstatning.