Årsmøte i Støttegruppa

Årsmøte i Støttegruppa

Styret kaller inn til årsmøte i Støttegruppa 25. juni for 2024.

Tid: Søndag 26. mai 2024 kl. 14.00-16.00. Registrering av deltakere starter kl. 13.45.

Sted: Kantina i Schweigaards gate 12, 0185 Oslo (inne i Galleri Oslo, vis á vis Norges Handikapforbund, i 2. etasje).

Påmelding: Av plasshensyn ber vi om at alle som ønsker å delta på årsmøtet melder seg på til post@tjuefemtejuni.no innen 5. mai.

Forslagsfrist: Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret på e-post post@tjuefemtejuni.no innen 5. mai.

Sakspapirer finner du her.

Saksliste:

01/2024 Konstituering

- Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.
- Godkjenning av forretningsorden
- Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

02/2024 Styrets årsberetning for 2023

03/2024 Årsregnskap 2023

04/2024 Revisjonsberetning 2023

05/2024 Vedtektsendringer

06/2024 Minnesmerke over terrorangrepet 25. juni 2022

07/2024 Arbeidsprogram 2024/2025

08/2024 Budsjett 2024

09/2024 Budsjett 2025

10/2024 Politisk plattform

11/2024 Valg

- valg av styre
- valg av revisor
- valg av valgkomite