Slik er dommen mot gjerningsmannen

Slik er dommen mot gjerningsmannen

I dag har vi fått dommen i saken mot gjerningsmannen bak 25. juni-terroren. Vi har ikke fått finlest hele dommen ennå, men har fått klarhet i de viktigste momentene. Tingretten har gitt en dom som følger aktoratet og bistandsadvokatenes påstander mer eller mindre fullt ut i alle hovedspørsmål. Det er vi veldig glad for.

Viktige punkter fra dommen:

  • Zaniar Matapour er dømt for grov terror med 30 års forvaring, lovens strengeste straff. Han har fått 20 års minstetid.
  • Tingretten finner det utvilsomt at terrorangrepet var rettet mot skeive, med mål om å drepe flest mulig skeive og skape alvorlig frykt blant skeive. Retten anerkjenner også at det rammet ikke-skeive.
  • Retten mener at Matapour var tilregnelig og fullt ut forsto hva han gjorde.
  • Tingretten har tilkjent erstatning til alle de 312 som hadde rettet krav om dette via sine bistandsadvokater. Erstatningssummene er fullt ut i tråd med påstanden fra bistandsadvokatene.
  • Vi vet foreløpig ikke om dommen blir anket. Gjerningsmannens forsvarer har varslet at han vil råde sin klient til å anke.

En lettelse

Støttegruppas leder Espen Evjenth sier at dommen er en stor lettelse. For oss i støttegruppa har det aldri vært tvil om at dette var et terrorangrep rettet mot skeive, og vi er veldig glad for at dommen slår dette fast så tydelig.

Vi er også glad for at de fornærmede har fått tilkjent den erstatningen bistandsadvokatene la ned påstand om. Erstatningen kan ikke gi oss tilbake verken tryggheten, helsa eller livene som gikk tapt, men det er en anerkjennelse av alvoret i det de rammede ble utsatt for.

Selv om dommen er gode nyheter for de berørte, kan nyhetene i dag også gi reaksjoner og bringe frem igjen vonde minner. Ta vare på dere selv og hverandre, og søk hjelp om du trenger det ❤️