Er du vår nye kontorsjef?

Er du vår nye kontorsjef?

Ønsker du å bidra til at de berørte av terroren 25. juni 2022 får en god støtteorganisasjon? Søk her

Støttegruppa 25.juni søker kontorsjef i en nyopprettet stilling. Stillingen vil være den første i et nyopprettet sekretariat. Oppgavene vil være svært varierte i en oppstartsfase. Det tas sikte på å ansette en organisasjonsrådgiver på et noe senere tidspunkt. Kontorsjefen vil være sentral i en slik ansettelse. 

Kontorsjefen vil i tillegg til daglige driftsoppgaver ha ansvar for oppbygging av organisasjonen i tett samarbeid med styreleder og styret.

Daglige driftsoppgaver vil være:

  • Forberede styresaker, delta på styremøter, skrive referat fra styremøtene. 
  • Økonomi
  • Svare på henvendelser 
  • Medlemskommunikasjon og medlemsregister
  • Utarbeide søknader og rapporteringer
  • Støtte styrets medlemmer
  • Annet forefallende arbeid

Det må påregnes noe kveldsarbeid

Lønn etter avtale 

Arbeidssted: Støttegruppa har kontor i Schweigaards gate 12, på Galleri Oslo, sentralt plassert i Oslo sentrum.

Frist: 13. oktober - se annonse med digital søknadsportal på finn.no.