Oppdatering fra bistandsadvokaten Lundin

Oppdatering fra bistandsadvokaten Lundin

Informasjonen under er videresendt fra bistandsadvokat Lundin og gjengitt etter avtale med Lundin:

Vi viser til tidligere kontakt i sakens anledning. Pressemeldingen under deles med våre klienter i samråd mot politiet:

 

Den rettspsykiatriske erklæringen av Matapour er kommet.

De tre rettspsykiatriske sakkyndige i terrorsaken fra i fjor sommer, har ferdigstilt sine erklæringer om Zaniar Matapour. De sakkyndige har vært delt i sine diagnostiske vurderinger og konklusjon, hvilket kan ha betydning for spørsmålet om tilregnelighet. Vurderingen til to av de sakkyndiges taler for at Matapour var tilregnelig på handlingstidspunktet, mens den siste sakkyndige mener at Matapour har en diagnose som kan medføre utilregnelighet.

De rettspsykiatriske sakkyndige har hatt en krevende jobb da Matapour i liten grad har ønsket å samarbeide med de sakkyndige. Matapour var i fjor høst til tvungen observasjon i Bergen fengsel.

Den rettsmedisinske kommisjon skal nå vurdere erklæringene og komme med eventuelle bemerkninger. Prosessen rundt sakkyndigerklæringen er såldes ikke ferdigstilt.

Påtalemyndigheten tar med seg de vurderinger og konklusjoner som de sakkyndige har gjort, videre i sitt arbeid.  Saken er av en slik karakter at Matapour uansett vil bli stilt for retten og retten skal til slutt ta endelig stilling til om Matapour kan anses tilregnelig eller ikke.

Ta som alltid gjerne kontakt ved spørmsål.

 

Vennlig hilsen
Advokatfirmaet Ness Lundin DA