Stiftelsesmøte 6. mars

Stiftelsesmøte 6. mars

Intiativtakerne bak støttegruppa så et behov for å samle og formidle erfaringer, tanker og behov fra de berørte etter terrorangrepet 25.juni.
På bakgrunn av dette har en liten arbeidsgruppe jobbet med å opprette en organisasjon og forberede stiftelse.

Mandag 6 mars 2023 ble Støttegruppa 25.juni offisielt stiftet på rådhuset i Oslo, på møtet fikk gruppa bestemt arbeidsprogram, vedtekter og valgt styre.

Det ble gode diskusjoner om dokumentene og gruppas mandat, noe som er veldig viktig og nyttig for organisasjonens videre arbeid.
Vi avsluttet møtet med å takke av arbeidsgruppa som har jobbet med foreberedelsene.

Du finner de oppdaterte dokumentene i "Styringsdokumenter"