Støttegruppa fikk Kim Frieles minnepris!

Støttegruppa fikk Kim Frieles minnepris!

Støttegruppa 25. juni er tildelt den første minneprisen etter Kim Friele, sammen med den ukrainske organisasjonen Insight. Vi er veldig takknemlig, og vi gratulerer vår medprismottaker!

På bildet: Prisvinnerne ved leder Espen Evjenth fra støttegruppa og leder Olena Shevchenko fra Insight sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) og juryen for prisen, som besto av juryleder Kristin Halvorsen, Guro Sibeko, Kjell Erik Ullman Øie og Knut Olav Åmås.

Leder Espen Aleksander Evjenth tok imot prisen på scenen under forestillingen «For en stemme!» som Operaen arrangerte for å markere at Oslo Pride har blitt avholdt i 50 år. Avtroppende styremedlemmer Inger Kristin Haugsevje og Ingrid Rasten var også til stede i salen. Her er de tre med prisen:

Pris for brobygging

Regjeringa kunngjorde opprettingen av Kim Frieles minnepris under Oslo Pride i fjor. Prisen skal gå til en person eller organisasjon som aktivt har arbeidet for å bedre situasjonen for skeive.

– Ved å tildele prisen til både en norsk og en internasjonal aktør, anerkjenner vi at Norge ikke kan lukke øynene for de vanskene skeive har ute i verden. Samtidig må vi ikke tro at vi er i mål her i Norge. Det ble vi brutalt minnet på 25. juni 2022. Tross alle framskritt vi har gjort, står det fremdeles jobb igjen å gjøre. Kim Frieles minnepris er viktig for å synliggjøre at kampen for rettighetene til skeive må fortsette, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

«Støttegruppa 25. juni mottar prisen fordi de har vært en viktig støtte og tydelig stemme for de som ble rammet av terroren i Rosenkrantz’ gate i Oslo 25. juni 2022. I møte med myndighetene og andre instanser har de formidlet de rammede sine erfaringer og behov.

Støttegruppa har jobbet for å skape trygge møteplasser og gi informasjon. I tillegg har de vært opptatt av hvordan det har vært å være skeiv og muslim i Norge etter terroren, og har bygd bro mellom skeive og muslimske miljø», heter det i juryens begrunnelse.

Espen sin takketale

Jeg er veldig stolt og ydmyk som får stå her i dag på vegne av den lille organisasjonen vår og motta den første minneprisen etter Kim Friele.
Jeg gir en stor takk til juryen, og til styret som har jobbet så hardt gjennom organisasjonens første år.

Støttegruppa skal fortsette å være der for alle som ble rammet av terrorangrepet for snart to år siden. Vi gir oss ikke før folk har fått hjelpen de trenger, og før vi har tatt et skikkelig oppgjør med tankegodset bak terrorangrepet, som dessverre resonnerer i folkedypet vårt. Og vi vil gjerne ha deg med på laget!

For alle som ble rammet
For alle som har stått i dette før
For alle som kommer etter
Kampen fortsetter!