Vi søker etter kommunikasjonsrådgiver

Vi søker etter kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon er avgjørende for at de berørtes stemmer skal bli hørt av myndigheter og samfunnet forøvrig, for at det som skjedde aldri skal bli glemt og for at de som trenger hjelp skal finne god og korrekt informasjon. Stillingen er et 100% prosjektengasjement i ett år med mulighet for forlengelse.
Støttegruppa 25. juni er en medlemsorganisasjon som skal jobbe for interessene til de som er berørt av terroren 25. juni 2022. Organisasjonen ble opprettet 6. mars 2023, og har en helt ny administrasjon som skal bygge opp organisasjonen.

Vi trenger hjelp med

Kommunikasjonsrådgiveren vil ha en avgjørende rolle for organisasjonen når terror-rettssaken starter 11. mars 2024. Kommunikasjonsrådgiveren skal jobbe 50% med intern og ekstern kommunikasjon og strategisk kommunikasjon for organisasjonen, samt 50% med et prosjekt som skal fortelle historien om 25. juni bl.a. gjennom nettsider.

 • prosjektledelse for nettressursen www.tjuefemtejuni.no
 • støtte styreleder i offentlig kommunikasjon
 • skrive tekster, rapporter og presseuttalelser
 • web-publisering 
 • publisere i sosiale medier

Vi ser etter deg som

 • har minimum 3-årig utdannelse innen journalistikk/kommunikasjon 
 • liker å jobbe både med intern og ekstern kommunikasjon
 • har medieerfaring og kan håndtere et stort kommunikasjonspress
 • har en god penn og kan skrive med et enkelt og tydelig språk, men også redigere faglige tunge tekster med stor kompleksitet. 
 • er glad i formidling og historiefortelling

Det er ønskelig at du også har:

 • god kjennskap til det skeive miljøet og/eller terrorsaken om 25. juni
 • erfaring med politisk påvirkningsarbeid
 • erfaring har med lederkommunikasjon og/eller krisekommunikasjon
 • erfaring med redaktøransvar eller redigering av tekst
 • erfaring med formidling og/eller historiefortelling
 • mulighet for rask tiltredelse

Personlige egenskaper

Støttegruppa 25. juni er en ny organisasjon med en liten administrasjon. Vi ser etter noen som:

 • er selvgående og initiativrik
 • har god rolleforståelse og skjønner hva som skal forankres hos hvem
 • er varm og profesjonell i møte med frivillige og berørte
 • ikke er redd for å ta i et tak med oppgaver som ligger utenfor daglige gjøremål. 

Vi tilbyr

 • stor frihet i egen arbeidshverdag
 • god pensjonsavtale
 • spennende og krevende kommunikasjonsoppgaver
 • varierte kommunikasjonsoppgaver
 • mulighet for forlengelse eller fast ansettelse

Søk på finn.no