Arbeidsprogram

VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 6. MARS 2023

 

I perioden fra stiftelsesmøtet 6. mars 2023 til første ordinære årsmøte skal gruppa fokusere på fire oppgaver.

 

1. Skaffe oversikt over hvordan det går med berørte etter terroren 25. juni 2022, og løfte frem erfaringer og udekkede behov til relevante instanser og i media.

a. Arbeidet kan gjøres både i egen regi og i samarbeid med andre

b. Arbeidet kan for eksempel hentes inn i form av undersøkelser, intervjuer eller annet

 

2. Bidra til at ettårsdagen blir markert på en verdig måte

a. Markeringer bør fortrinnsvis skje i brede samarbeid med skeive organisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere

b. Ved kapasitet kan gruppa gjerne bidra til markeringer også andre steder enn i Oslo

 

3. Arbeide for at rettssaken etter terroren ikke skal oppleves unødvendig belastende for berørte

a. Arbeide for at berørte skal få praktisk og emosjonell støtte under rettssaken

b. Ha en mediestrategi

c. Arbeide for at den lovfestede kommunale kriseoppfølgingen blir utvidet ut over det lovfestede 1 år, til rettssaken er over.

 

4. Skaffe oversikt over informasjon fra offentlige myndigheter og andre som er relevante for berørte etter terroren, og gjøre dette enkelt tilgjengelig. I tillegg skal styret jobbe for en stabil og hensiktsmessig organisering av støttegruppa, herunder
jobbe for å skaffe finansiering til drift og aktiviteter.