Oppdatering fra bistandsadvokaten Lundin

Oppdatering fra bistandsadvokaten Lundin

Informasjonen under er videresendt fra bistandsadvokat Lundin og gjengitt etter avtale med Lundin:

Jeg viser til tidligere kontakt i sakens anledning.

Jeg har i dag mottatt informasjon fra politiet om at et nytt rettsmøte i Pakistan vedr. utlevering av Bhatti skal gjennomføres førstkommende torsdag. Signalene er ifølge politiet at det nå nærmer seg en avgjørelse i første rettsinstans i Pakistan.

Avgjørelsen i første rettsinstans i Pakistan kan ankes til en høyere rettsinstans av Bhatti ved hans forsvarer, slik at det er mulig en avgjørelse i første instans ikke vil være en endelig avgjørelse i spørsmålet om utlevering av Bhatti til Norge.

Mandag 14. d.m. er det berammet et rettslig avhør i Oslo tingrett av en av Bhattis venner, Manzar Afzal. Han har ikke villet forklare seg for politiet, og det er derfor nødvendig å innkalle Afzal inn til et rettslig avhør i tingretten slik at politiet kan stille ham spørsmål i saken. Afzal har p.t. status som vitne i saken og politiet forventer etter det opplyste ikke noe revolusjonerende informasjon fra ham. Prosessen med rettslig avhør er allikevel omfattende i en slik sak, da alle de siktede og forsvarere kalles inn til dette rettsmøtet.

De rettsoppnevnte sakkyndige har nå varslet at en erklæring vedr. Matapours psykiske helse både på gjerningstidspunktet og på nåværende tidspunkt vil være klargjort innen utgangen av august.

Utgangen av august er også fristen politiadvokatene på saken har fått til å sende inn saken mot Matapour for endelig påtaleavgjørelse hos riksadvokaten. Riksadvokaten er leder av påtalemyndigheten i Norge, og tar ut tiltale i de mest alvorlige straffesakene i landet. Riksadvokaten vil så ta en vurdering om det skal berammes en egen sak mot Matapour, samtidig som prosessen med utlevering av Bhatti pågår.

Politiet vil i den forbindelse kalle bistandsadvokatene inn til et møte på politihuset i løpet av august, og jeg vil sende ut en ny oppdatering etter gjennomføringen av dette møtet.

 

Vennlig hilsen
Advokatfirmaet Ness Lundin DA