EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverer særskilt melding til stortingspresident Masud Gharahkhani om Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken. Foto: Peter Mydske/Stortinget

EOS-utvalget frikjenner E-tjenesten. Dette mener Støttegruppa

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, har offentliggjort resultatet av sine undersøkelser av Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken.

EOS-utvalget har ikke funnet grunnlag for å kritisere E-tjenesten. Hele meldingen fra EOS-utvalget kan leses her.

EOS-utvalget har undersøkt to spørsmål:

  1. Hvorvidt E-tjenesten ved sin kildeføring fremprovoserte skytingen 25. juni 2022.
  2. Hvorvidt E-tjenesten overholdt plikten til rettidig å dele all relevant informasjon med PST i forkant av angrepet.
Støttegruppa er glad for at EOS-utvalget har tatt dette på alvor og undersøkt saken.

– Det har vært spekulert i at E-tjenesten nærmest fremprovoserte terroren med sin håndtering. For oss som er direkte berørt, har det vært en ekstra byrde. Vi er glade for at EOS-utvalget nå legger den ballen død, sier Espen Evjenth, leder i Støttegruppa 25. juni.

Evjenth understreker at Støttegruppa fortsatt etterlyser svar på hva som gikk galt da tjenestene satt på informasjon om et mulig angrep, men ikke klarte å avverge det. 25. juni-utvalget som la fram sin rapport i fjor, konkluderte med at angrepet kunne ha vært unngått.

– Det gjør vondt å tenke på. Vi har fortsatt ikke fått gode nok svar på hvorfor angrepet ikke ble avverget. Mange av våre medlemmer lever fortsatt med tunge konsekvenser av terroren, sier han.

Støttegruppa noterer seg at EOS-utvalget har valgt å ikke vurdere om E-tjenesten burde ha delt informasjon om kilde og innhentingsmetode med PST, og at de heller ikke har vurdert effektiviteten og kvaliteten i tjenestens arbeid. PST har tidligere sagt at de tror de kunne ha handlet annerledes hvis E-tjenesten hadde delt mer informasjon tidligere.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fortsatt en åpen sak, og Støttegruppa ser fram til at saken belyses videre der.


Støttegruppa i media

Støttegruppa kommenterte EOS-utvalgets konklusjoner i flere medier tirsdag. Her er et utvalg av sakene:

Dagsrevyen 21 på NRK, toppsak: – Mangler svar etter terroren
Nyhetene på TV2: EOS-utvalget: Ikke grunnlag for å kritisere E-tjenesten

Aftenposten: EOS-utvalget: Ikke grunnlag for å kritisere E-tjenesten før Pride-skytingen
TV2 nett: EOS-utvalget: Ikke grunnlag for kritikk mot E-tjenesten etter Pride-terroren
NRK nett: Legger skylden hos PST og ikke E-tjenesten etter terrorangrepet

Foto: EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverer særskilt melding til stortingspresident Masud Gharahkhani om Etterretningstjenestens rolle i 25. juni-saken. Foto: Peter Mydske/Stortinget