Rettssaken: Praktisk informasjon

Rettssaken: Praktisk informasjon

Denne saken vil oppdateres med praktisk informasjon for berørte som skal følge rettssaken: tid og sted, opplegg for pressen, sikkerhet, adgangskort, utgiftsdekning og informasjon om Støttegruppas tilbud om en trygg møteplass hvor berørte kan finne fellesskap mens rettssaken pågår.

Tid og sted for rettssaken

Rettssaken løper fra 12. mars til 16. mai. Det er rettsfri på mandager og i hele påskeuka, samt på røde dager.

Alle rettsdager løper fra 09.15 til 16.00. Møt opp i god tid, det vil bli kø i sikkerhetskontrollen. Det kan bli endringer i tidspunkter underveis.

Fornærmede som ønsker å få plass til å følge saken i retten, kan melde inn dette via sin bistandsadvokat.

Rettssaken er åpen for alle som ønsker å følge den. De første to ukene måtte man hente billett, men fra etter påske kan man møte opp direkte på tinghuset.

Man kan følge rettssaken fra to forskjellige saler i Oslo tingrett: Rettsforhandlingene vil foregå i sal 250. I tillegg brukes en annen rettssal som overføringssal, slik at man kan følge forhandlingene på skjerm her inne. Fra etter påske blir overføringssalen rettssal 164 i 1. etasje.

Retten har sagt nei til streaming eksternt, så oppmøte i tingretten vil være eneste mulighet til å følge saken direkte.

Sikkerhet

Støttegruppa har dialog med tingretten og politiet om sikkerheten rundt rettssaken.

Når man kommer inn på tinghuset, må man gjennom en sikkerhetskontroll på samme måte som på en flyplass. Det er lov å ta med vann og matpakke, men ikke noen form for våpen eller skarpe gjenstander som kan brukes som våpen. Forsøk på å ta med f.eks. kniv inn, kan bli anmeldt.

Tingrettens sikkerhetsstab har i samarbeid med politiet ansvaret for sikkerheten rundt rettssaken. Det gjelder både inne på tinghuset og på utsiden. Det er foretatt en risikovurdering som også omfatter området utenfor, og hensyntar at åstedet for terrorangrepet ligger like ved tinghuset.

Politiet og tingrettens sikkerhetsstab vil følge nøye med, og gjøre endringer i sikkerhetsopplegget dersom det blir nødvendig.

Støtte under rettssaken

Støttesenter for kriminalitetsutsatte i Oslo politidistrikt vil være til stede enkelte dager under rettsaken for å bidra til trygghet og informasjon til de fornærmede og pårørende. Senteret har allerede hatt kontakt med flere av de fornærmede i saken, og blant annet deltatt på møter med Støttegruppa, bistandsadvokatene og med tingretten om forberedelser til rettsak. De har også hjulpet flere fornærmede med å forberede seg til rettssaken.

Støttesenteret vil hovedsakelig være til stede utenfor overføringssalen i 2.etasje i tingretten, med informasjon og muligheter til kontakt. De vil ha tilgang til begge salene ved behov. De vil være til stede de første to ukene av rettsaken, og deretter ved behov.

Opplegg for pressen

Over 60 representanter for pressen er påmeldt til å følge saken, hovedsakelig fra norske redaksjoner, men også enkelte internasjonale medier. Journalistene vil få plass i hovedsalen 250, og vil også ha tilgang på et eget presserom hvor forhandlingene streames.

Berørte som skal følge saken kan være oppmerksom på at flere TV- og radiomedier vil ha punkter for opptak og live-rapportering i området utenfor rettssalen. Støttegruppa er i dialog med tingretten om å få satt dette opp slik at berørte som går inn og ut, i minst mulig grad risikerer å havne i bakgrunnen på et opptak.

Støttegruppa vil be pressen om å unngå å operere i overføringssalen, slik at dette kan være et sted hvor berørte får litt mer ro.

Hvem er hvem?

Tingretten forbereder adgangsskilt som er fargekodet slik at man kan se hvem som er fornærmede, hvem som er presse og hvem som er publikum i retten. Støttegruppa vil også tilby klistremerker for dem som ikke ønsker å snakke med pressen overhodet. Støttegruppen for 22. juli erfarte at slike merker fungerte godt under sin rettssak, og at pressen respekterte dette.

Fargekodene for adgangskortene blir slik:

  • Blå for fornærmede og ledsagere. 
  • Svart for aktørene i saken.
  • Rød for pressen.
  • Gul for andre publikummere, som forskere og studenter. Støttegruppas representanter vil også ha gule skilt, og skilt eller t-skjorte med Støttegruppas logo.

Arbeidsfri og utgiftsdekning

Enkelte medlemmer har spurt om de har rett til å få fri fra arbeid under saken. I utgangspunktet har man kun rett til fri den dagen man skal vitne. Dersom arbeidsgiver ikke vil gi fri med lønn, kan man søke refusjon for tapt arbeidsinntekt fra tingretten.

Hvis man ønsker å følge saken flere dager enn bare den dagen man skal vitne, så må man gå i dialog med arbeidsgiver. Dersom du er medlem i en fagforening, kan du høre om din tillitsvalgte kan hjelpe deg i dialogen med arbeidsgiver. Man kan for eksempel be om utvidet velferdspermisjon eller permisjon uten lønn. Man kan også søke, men det er ikke gitt at man får dekt tapt arbeidsinntekt for dette. Drøft gjerne spørsmålet med din bistandsadvokat.

Noen medlemmer har også spurt om det er mulig å få dekket utgifter til reise og opphold for dem som vil følge rettssaken. Støttegruppa har dessverre ikke økonomisk rom for å legge ut, og heller ikke til å dekke dette for medlemmer som ikke har rett til slik dekning i saken.

Som vitne i en straffesak har du rett til å få tilbake utgiftene du har hatt med reise og eventuell overnatting i forbindelse med rettssaken. Det samme gjelder tapt arbeidsfortjeneste. Man må legge ut selv, og fylle ut et skjema for refusjon.

Vi oppfordrer de som er fornærmede i saken til å ta kontakt med sin bistandsadvokat hvis dette er aktuelt. Tingrettens utgangspunkt er at nødvendige utgifter refunderes, og vil ha dialog med bistandsadvokatene for å finne gode løsninger. Din bistandsadvokat vil også kunne gi råd om du har rett til dekning av reise, opphold og tapt arbeidsinntekt, og i hvor stor utstrekning.

Trygge møteplasser under rettssaken

Støttegruppa vil tilby en fast møteplass for berørte under rettssaken. Hver torsdag etter at rettsforhandlingene er avsluttet, vil vi samles i et lokale en kort spasertur unna tingretten (med unntak av Skjærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag).

Her vil vi oppsummere hva som har skjedd i løpet av siste uka i retten, og tilrettelegge for sosial omgang og likepersonstøtte. Primært vil dette være en sosial møteplass hvor berørte kan finne et fellesskap. Vi ønsker nå velkommen alle berørte, både de som var der den natta, og de som har opplevd frykt og utrygghet som følge av angrepet.

Informasjon om program og påmelding for neste samling, finner du her.

Meld deg inn!

Hvis du ikke har gjort det ennå, meld deg gjerne inn i Støttegruppa her! Medlemsskapet er gratis, og du vil få løpende informasjon om støttetiltak og alt annet som berører 25. juni-saken. Jo flere medlemmer vi er, jo sterkere stiller vi i møte med myndigheter og offentligheten! 

 

Foto: Ssu/Wikimedia commons