Trygge møteplasser under rettssaken

Trygge møteplasser under rettssaken

Støttegruppa tilbyr en fast møteplass for berørte under rettssaken hver torsdag etter at rettsforhandlingene er avsluttet. Her vil vi oppsummere hva som har skjedd i løpet av den siste uka i retten, og tilrettelegge for sosial omgang og likepersonstøtte. Det blir lett servering, og et godt opplegg rundt sikkerhet. Sted deles kun med medlemmer og påmeldte.

Torsdag får vi besøk av terrorforsker Lars Gule. Han er førsteamanuensis emeritus ved OsloMet, og har forsket på islamistisk ekstremisme i en årrekke. Gule har fulgt rettssaken tett, og har også fått innsyn i den anonyme forklaringen fra E-tjenesten som gikk for lukket rett. På møteplassen vil han snakke om nettverket rundt Arfan Bhatti, og hvordan han tolker meldingene og opplysningene som har kommet frem i rettssaken. Gule har stor kunnskap om islamistisk ekstremisme, og vi setter av god tid til at han kan svare på spørsmål fra dere.

Program for samling torsdag 18. april:

  • 15.00: Dørene åpner, matservering.
  • 16.30: Espen Evjenth, leder i Støttegruppa, ønsker velkommen.
  • 16.45: Terrorforsker Lars Gule vil snakke om nettverket rundt Arfan Bhatti, og hvordan han tolker opplysningene og meldingene mellom de siktede som er lagt frem i retten.

Av sikkerhets- og kapasitetshensyn vil vi be om påmelding til deltakelse@tjuefemtejuni.no. Medlemmer kan komme på drop-in, men meld gjerne fra at dere kommer.

Det vil bli mulig å følge programmet digitalt. Hvis du ønsker det, send beskjed til deltakelse@tjuefemtejuni.no.