Støttegruppa får rapporten fra 25. juniutvalget

Støttegruppa får rapporten fra 25. juniutvalget

I dag har Støttegruppa 25. juni mottatt den alvorlige rapporten fra 25. juni-utvalget.
- Det er ufattelig vondt å høre at det vi har opplevd kunne vært unngått. Samtidig er det godt å vite at utvalget har tatt oss på alvor og vi er veldig glade for unnskyldningen til sjef PST. Det betyr mye.
- Nå er det viktig at det som kommer frem her i dag, gjøres noe med. Vi kan ikke risikere noe lignende en gang til.
- Vi håper så mange som mulig melder seg inn i støttegruppa, slik at vi kan stå sammen og hjelpe hverandre. Nå er jobben å sørge for at vi som rammes av terror får bedre hjelp og oppfølging.
Fra Støttegruppa 25. juni: Ingrid Rasten, Espen Aleksander Evjenth og Markus Kvarving.